...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައްޓެޅި
ނ.
ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ދިގުކޮށް ފަތިކޮށް ހުންނަ މަހެކެވެ.
އަނގައާއި ލޯބޮޑެވެ.
މަހުގެ ދަތްތައް ކޮޅަށް އޫވެފައި ވަރުގަދައެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ގަދަމުށިކުލައެވެ.
މުޅި މަހުގައި ވައިލެޓު ކުލައިގެ އޮފެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ