...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައްޓެލަކަލިޔާ
ނ.
(ގ) ކައްޓަލަފެނުކައްކައި މޮޑެގެން ހަކުރާ އެއްކޮށް ހިލައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
ކައްޓަލައިން ތައްޔާރުކުރާ ފޮނިކާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ