...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައްޗަރު
ނ.
ތަފާތު ދެނަސްލެއް ގުޅިގެން ލިބޭދަރި.
މިސާލު:
ޔޫރަޕް މީހުން އެތެރެ ވަރީގެ މީހުންނާ އިނދެގެން ލިބޭދަރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ