...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައްޗާ
ނއ.
(1) ދެރަ.
(2) ފައްކާނޫން.
(3) ނ.
ބަތާނަޔަށްލާ ދަވާދު.
(4) އަޅިކުލައިގެ ދަވާދު.
(5) ގުޑިއާއި، މަޑިފަދަ ތަކެތި ދެފަރާތު އަރިމައްޗަށްދާ ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޅިހިއަބު . ކައްޗާއެޅުން . ކަސިޔާރުވުން . އަތުރު . އެކުވުން . އޮނުފަތިރާރާ . ވެލްޑިންކުރުން . ވޮޑަ . މީޒާންވުން . ފައްތަރުލުން . ފަމި . ފަތި . ފަތީލުން . ފިއްތުން . ތަނޑި . ތައާރުޒުވުން . ތައާރުޒު . ތޯޅުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ