...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައްޗާއެޅުން
މ.
(1) އެއްލައިފައި ހުންނަ ގުޑިއާއި މަޑިފަދަ ތަކެތި ކައްޗާދުވާން އަރިވުން.
(2) މަޖާޒު:
މީހާ ހުންނަގޮތަށް ނުހުރެ އެކި އަތްއަތަށް ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ