...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައްޗޭ
ނ.
(1) އިހުޒަމާނުގައި ހަނގުބޭކަލުން ބޮލުގައި އަޅާން ހަނިދިގުކޮށް ރާއްޖޭގައި ވިޔުނު ފޭރާމެއް.
(2) މޫދުގައި އުޅޭ ހިމަދިގު، ދެކޮޅުއެއްވަރު، ދިރޭ އެއްޗެއް.
(3) މޫދުކައްޗޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅި . ރުމާއޮޅުން . ކަނޑިސަފޮ . ކައްޗަލަ . ކައްޗޭ . ކައްޗޭބޯ . އަންބަލިބާސް . މޫދުކައްޓަލަ . މޫދުފައްޓަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ