...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަވަރު
ނ.
(1) މަޑައިގެ ވައްތަރެއް.
މީގެ ކަނިފަށުގެ މެދުގައި ހުންނާނީ ހުޅުލާފައެވެ.
ޖަހައިފައި ދަމައިގަތީމާ ކަނިފަށް ހުރަސްވާނެއެވެ.
(2) އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަންނައިރު، މައްޔަލާއި، ފަށަނާއި، ވަވަތާއި އެއްކޮށްޖަހާ ފުރަތަމަ ތުނޑ..
(3) ފޮތުގެ ބޭރުން ލާ ގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކާ . ކާއު . މިޔަރަށްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ