...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަވަރުނާ
ނ.
ފުރާދުއްވާ ބޮޑެތި އެއްޗެހި ބަނުމުގައި، ފަށަނުން ފަށައިގެން އެތެރެއިން ބަނޑުފިލައިގައި މަތިކަނާ ހަމައަށް އަޅާވައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކާ . ކާއު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ