...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަވާ
ނ.
ބަލިމަޑުކަމެއް ފިލުވުމަށްޓަކައި ހަށިގަނޑުގެ ބޭރު ހަން ކުރަފަތަކުން ތަންތަންކޮޅުން ކަނޑައި ކަވާފުޅި ހިއްޕައިގެން ލޭނެރޭ ނެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައްކަވާރު . ނައްކަވާރުއޮޑީނެވީން . ނަސްރުފުޅި . ބަސްކަވައިލުން . ބޮކުސިން . ކަވާ . ކަވާ ޖަހަންވެފައި ހުރި މީހަކު ތޮށިމައްޗަށް ވެއްޓުން . ކަވާފުޅި . ކަވާޖެހުން . އޮރިޔާންބުޑު ނައްކަވާރު . މުށްމެޅުން . ފުޅިހިއްޕުން . ޢަދާލާތުގަނޑުވަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ