...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަވާބު
ނ.
(1) މަސްކަހައިގެން ހަވާދުލައި މޮޑެގެން ތެލުލައިފައި ހުންނަ ލައިގެންކާއެއްޗެއް.
(2) މަހާއި ފުށާއި އެއްކޮށްގެން ހަދާ ހެދިކާ އެއްޗެއް.
މިމުގުންނާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ އެއްޗެހިން ހަދައި އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ