...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަވާފުޅި
ނ.
ކަވާ ޖަހާތާނގައި ހިއްޕާން ހަދައިފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
މިކަމަށް ގެންގުޅެނީ ޖަނަވާރުގެ ދަޅެއް ބުރިކޮށްލައިގެން އޭގެ ބައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަސްރުފުޅި . ކަވާ . ކަވާޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ