...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަވާޖެހުން
މ.
ކުރަފަތަކުން ޖަހައި ލޭކޮށައިލުމަށްފަހު އެތާނގެ ހަންގަނޑުގައި ކަވާފުޅި ހިއްޕައި، ފުޅީގައި ހުންނަ ލޯވަޅުގައި އަނގަޖަހައި ނުބައިވެފައި ހުންނަ ލެޔާއި ނުބައި މާއްދާތައް ދަމައިގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުޅިހިއްޕުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ