...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަވި
ނ.
(1) ޅައުކުނު.
(2) ޖަނަވާރުގައި އަޅާ ކުދިކުދި ދިރޭ އެއްޗެއް.
(3) ހިކިމަހުގައި އަޅާ ކުދި ދިރޭ އެއްޗެއް.
(4) އެންމެ ކުދި ތަންމަކުނު.
(5) ކިރިޔާ އެނގޭވަރުގެ ކުދި ދިރޭ އެއްޗެއް.
(6) ނއ.
ކުދި.
(7) ކަމުގެ ކުދިކަމާއި ހިމުންކަމުން ކުރާ އުނދަގޫ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަވިއެޅުން . އަތްތެރިމަސައްކަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ