...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަމަށް
އ.
ކަމެއް ކުރުމުގެ މައްޗަށް ޝަރުތު ކުރުވުމުގެ އަކުރެއް.
މިސާލު:
(ހ) ހަވީރުން އަންނާންކަމަށް ދާށޭ.
(ށ) ނުބުނާންކަމަށް ހުވާ ކުރާށޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަރާންފަދަވާނެ . ހަރުފަމުތް . ހަކުރުދެންޏާ ބޮޑުބޭބެ . ހައްޕު . ހަތް . ހަތްބޯރާހި . ހަތްކޮޅު . ހަތްކޮޑިކޮޑިކާލި . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްދަށުކުޅި . ހަތްދޮށުކޮލި . ހާމުންޑި . ހާޑުކިއްލާ . ހާޒިރީ . ހިނގާޞަލަވާތް . ހިރިމަގޫ . ހިރިގައު . ހިއްޕާދަތި . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިތިގަސް . ހިތުފާހަގަ . ހިލަމާދިއުން . ހިލަފުއްޕުން . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހިޔަރަކާތްމަސް . ހީރި . ހުކުރު ހިނގުން . ހުއްޖެހުން . ހުވަރޮދި . ހެކިވުން . ހެޔޮކަމެއްގެ ބަދަލުގައި ތެޔޮހަމެއް . ހޭމޫސާ . ނަރެއްހާތަން ދޫކޮށްލިއްޔާ ކެނބެއްހާތަން ދަމައިގަންނާނެ . ނަގާހައި ވިލަޔަކުން ފެނެއް ނާންނާނެއެވެ. ޖަހާހައި ގުގުރިއަކުން ހޮނެއް ނާޅާނެއެވެ. . ނަގާނޭ ބަނދަރެއްގައި އޮޑިނާޅާށެވެ. . ނަގޫސޭސަރު . ނީލަކޯރު . ނުމޮށޭގުރާ ބާރަށްދައިގަންނާނެ . ނުފެންނަތާކިހާ . ނުޖޫމީ ޢިލްމު . ނޫންކަމަށްހެދުން . ނެތްވަރުދެއްކުން . ނޯބެލްއިނާމު . ރަށްގޮވުން . ރަނިކިލަގެ . ރަނިކޮލި . ރަނުންރަނަށް . ރަންނަމާރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ