...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަމަނާ
ނ.
މާތްކުރުމުގެ ގޮތުން އަންހެނުންނަށް ކިޔާނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއަތޮނަ . ހިޔަދެވިބޯ . ހިޔަދެވިކަމަނާ ބޯ . ހިޔަތޮނަ . މިސާލުބަސް . ދާއިންކަނބާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ