...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަމަންދު
ނ.
ޙަމަލާގައި ތިބޭ މީހުން އެކަކު އަނެކަކުގެ ކަރުގައި އަޅުވައިފައި ދަމައިގަންނާން ގެންގުޅުނު މަޅިއެއް.
މިއީ ކަނޑި ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ކޮށް އުޅުނު ކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ