...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަމަރާ
ނ.
(1) ފުރާދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ކޮޅުފަސްކޮޅުގައި، ފުރާޅު ހަމަޔަށް ހަދައިފައި ހުންނަގެ.
(2) އޮޑިދޯނި ފަހަރުގައި މީހުން ނިދުމަށާއި ހިޔާވުމަށް ހަތަރެސްކަން ފޮށިގަނޑެއްހެން ހަދައިފައި ހުންނަހިޔާ.
(3) (ބދ) އުޅުނބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރިތައްޓު . ގޯސީބުން . ޔޮޓު . ޔޮޓުދޯނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ