...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަމަޅި
ނ.
(1) ކަމަޅަ.
(2) ކޮށާއެތިގަނޑު ބާއްވާން ކަރުކަނޑައިފައި އޮންނަ ލަކުޑިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނބޮޅި . ކަމަޅަފެޅުން . އާރޯތާނާ ކަމަޅިމަތި . ފަށަންތިއްބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ