...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަމަޅިމަތީ
ނއ.
(1) އައު.
(2) ބައުނުވާ.
ގިނައިން މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ ފުރާދުއްވާ އެއްޗެއްސާއި އަންނައުނާ މެދުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަށަންތިއްބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ