...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަމަކު
ކއ.
(1) ބޭނުމަކު.
(2) މުހުތާދަކު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޕު . ހާއެޅުން . ހިތި . ހިތިފިލުން . ހިތުގައިޖެހުން . ހިތްމަރުވުން . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހުހިވައް . ނަންހޯދުން . ނަތީޖާ . ނަގާހައި ވިލަޔަކުން ފެނެއް ނާންނާނެއެވެ. ޖަހާހައި ގުގުރިއަކުން ހޮނެއް ނާޅާނެއެވެ. . ނިރުދު . ނިޔަނދުރު . ނޫންކަމަށްހެދުން . ނެއްޓުން . ރެފިއުޖީން . ބަހަނާދެއްކުން . ބުރުޖެހުން . ބޭޒާރު . ބޮޑުނަސީބު ފިޔޮހީންޖެހުން . ބޯހިކޭވަރުވުން . ބޯހެފުން . ބޯނުބައިވުން . ބޯދަމައިގަތުން . ޅަފީވުން . ކަޅިވިދުން . ކަޅިފުށީކަލޭގެކޮކަޑި . ކަމަކުން . ކަމިޝަން . ކަމުންރެކުން . ކަމުންދުރުކުރުން . ކަމުންދުރުވުން . ކިރިއްސުން . ކޮއްތަކާއި ހެދުމަކާލިބުން . އަނހާ . އަނހާއައްދޭ . އަރަތް . އައްދޯ . އަވަދި . އަވަދިވުން . އަވިހި . އަމަލު . އަތްވީއްލުން . އަލާކެނޑުން . އަޑު . އިސްތިއުފާ . އިސްތިއުފާދިނުން . އުރަދު . އުއްޑުންޖެހުން . އެހެންނަމަވެސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ