...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަމިޝަން
ނ.
މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް، ހޯދައިދިން ކަމަށްޓަކައި އެކަމަކުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން އެކަން ހޯދައިދިން ފަރާތަށް ދޭ ފައިސާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ