...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަމީރު
ކުދި ތައްޓަށް އަޅައިގެން ފެނުގެއާވިން ކައްކާ ފޮނިކާއެއްޗެއް.
މިހުންނަނީ ހަލުވިދާހެން ބެދިފައެވެ.
މިހަދަނީ ހަނޑުލު ފުށާއި، ބޯކިރާއި ހަކުރުންނެވެ.
(2) ބައެއް އެއްޗެހި ހަދާން ތައްޔާރުކުރާ ފުށްގަނޑަށް ރުކުރާ ނުވަތަ ކާށިފެން ފަދަ އެއްޗެހި އަޅައިގެން ކުރާ ރާމާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއްގަނޑަ . ނާނު . ރާމާކުރުން . ރާމާވުން . ބަނގުއާވި . ބިސްކޯދު . ކަމީރުވުން . އަންދަރުސާ . އާއްޕަން . ފައުޑަރަ . ފާރޮށި . ފޯޑަރު . ޕާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ