...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަމުކާމު
ނ.
(ބދ) މަޖިލީސް އެއްވެތިބޭތަން.
(އިހުގައި މަޖިލިސްކުރަން ގަނޑުވަރުގައި ތިބޭ (އަށި.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަމުގާމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ