...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަމުވޮށި
ނއ.
(1) މީހުންގެ މެދުގައި ޤަދަރުހުރި.
(2) ޢިއްޒަތްތެރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުމީހުން . ހިތީކިޔެވުން . ބޮޑުހަނޑޫ . ބޮޑުބޭކަނބަލުން . އެރުން . ދެރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ