...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަފަ
ން ހުންނަފޫ.
(3) ދަންޑެހެލު ބޭކަލުންނަށް ވީއްލިފައި ހުންނަ ކަލާސީމީހާ.
(4) ހަވަރުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރަންވީމާ ދޮށިމޭނާބޭކަލަކު ބޮޑުބޭކަލުންނަށް އަންގާ ފޮނުއްވުމަށް ހުންނަމީހާ.
(5) މަޖާޒު:
ޖަމާޢަތެއްގެ ނުވަތަ ގެއެއްގެ މީހުންކުރެ އެންމެ ބަސްނުވިކޭމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކަފަ . ހަތިކޮޅު . ހުދު . ނަގާރުހުޅުނބު . ރުވާކަފަ . ރޯލު . ބިއްލޫރިކަފާކަށި . ބިލެތްކެފުން . ބޭސްކަރަ . ބޮޑުކަފަ . ޅިޔަ . ކަނދިލިމައު . ކަނޑުކުކުޅު . ކަންނެޔޮ . ކަފަބަނޑިޔަލަށް އަތްބޭނުން . ކަފަބުރު . ކަފަކަފުން . ކަފަތަޅާމަޅި . ކަފަތެޅުން . ކަފަތޮޅި . ކަފަލުން . ކަފަގަނޑު . ކަފަޖެހުން . ކަތުރު . ކަޖުރު . ކާޖާ . ކިރުފެލާ އިލާގަނޑު . ކުރަފަތްއެޅުން . ކުއްލާބުގެ . ކުދިކަފަ . ކޮރުދަން . ކޮޅުން . އަށްބޮނޑިން ހަތަރުބޮނޑިޖެހުން . އުއި . އުއިކޮށުން . އުއިކޮށޭސަރަކަ . އުއިފޮތި . އެށަކަފަ . އެށެކަފަ . އެޅަބޭސް . އެޅަކަފަ . އޮށްކަފަ . ވަޅިއެޅުން . ވަކިގަނޑު . ވައިގުގޫކަފަގަނޑު . ވަލިކަފަ . ވަލުކަފަ . ވޮށުފުއް . ވޮށުފުއްއެޅުން . ވޮށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ