...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަފަހަނޑޫ
ނ.
ދަންޑެހެލު ބޭކަލުންނަށް ވީއްލިފައި ހުންނަ ކަލާސީ މީހާއަށާއި ހަވަރުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރަންވީމާ ދޮށިމޭނާ ބޭކަލަކު ބޮޑުބޭކަލުންނަށް އަންގާން ފޮނުއްވުމަށް ހުންނަ މީހާއަށް ދީއުޅުނު ބަނޑު ހަނޑޫ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ