...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަފަބުރު
ނ.
(1) ނޭފަތް ނުވަތަ ކަންފަތް ފަދަ ތަންތަން ސާފުކުރަން، ކަފަކޮޅެއް އޮޅައިފައި އޮންނަ އިލޮށިކޮޅު ނުވަތަ ޕްލާސްޓިކްކޮޅު.
(2) މަޖާޒު:
ތެމި ފޯވެފައި ހުރިމީހާ.
(3) (ސ) ބުރަފަތިވިނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ