...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަފަވުން
މ.
(1) ބައެއްތަރުކާރީއާއި މޭވާ ގިނަދުވަސްވެގެން ތާޒާކަން ކެނޑި މޭލިވުން.
(2) ގިނަދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ކާށިމުޑީގެ ފުށްކަން ކެނޑި ދެރަވުން.
(3) މަޖާޒު:
މުސްކުޅިވެ ވަރުދެރަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ