...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަފަދިއްގާ
ނ.
ލަކުޑިދެރަ، އާރުނުލައި ހުންނަދިއްގާ.
މިބާވަތުގެ ދިއްގަލުގެ ލަކުޑި ވަރަށް މަޑުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ