...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަފަލުން
މ.
(1) ކަންނޭލާއި، ބާލީހާއި، ގޮދަޑިފަދަ އެއްޗެއްސަށް ކަފަގެންނެވުން.
(2) މައްޔިތާގެ ގައިގައި ކަފައޮޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ