...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަފަޖެހުން
މ.
(1) ތަންތަނަށް ކަފަވެއްދުން.
(2) ތަންތާ ކަފަތަތްކުރުން.
(3) ބައެއް މޭވާފަދަ އެއްޗެހި ފީވެގެން އޭގައި ކަފަހެން ހުންނަފޫ އުފެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ