...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަފާޅަ
ނ.
ބޮލުމެދު، މިއީ ޅައިރު ނާށިގަނޑު ނުބެދިހުންނަ މަޑު ހިސާބެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުދުން . މެންކަފާޅަ . ފެންކަފާޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ