...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަފާސްވުން
މ.
(1) ކަރުދާހާއި ބަރަނި ފަދަ ތަކެތި ގެންގުޅެ ގެންގުޅެ ނުވަތަ ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަކުން ރޫޅޭގޮތްވުން.
(2) މަޖާޒު:
މަސައްކަތެއް ކުރާންއުޅެ، އެކަމެއް ނުވެވި ވަރުބަލިވެގެން ހިތްވަރު ދެރަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ