...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަފާސްތޮޅި
ނ.
މޫދުގައި އުޅޭ ތޮޅީގެ ބާވަތެއް.
މިތޮޅި ހުންނަނީ ބޮނޑިބަތް ތޮޅިފާޑަށް ތުންގަނޑުގެ ދެފަޅި އެއްވަރަށެވެ.
މިއީ ތުންދިގު ތޮޅީގެ ކުދި އެއްޗެހި ކަމަށްވެސް ބުނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ