...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަފި
ނ.
(1) ކުނބުކަފި.
(2) އެއްތަނޑަކަށް ހުންނަ އެއްޗެއްގެ ކުރި، ވާ ދެއަފި.
(3) މަގެއްގެ ކޮޅު ދެއަތަށްވާދެބައި.
(4) ބޮލުމެދުން ކުރިމަތީން ފުރަގަހަށް ދެމުއްޔަށް ވާހެންވާއަޑިއެއް.
(5) (ސ) ކަފު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކި . ހަކިބަނުން . ހުރަސްއޮޅި . ހޮނޑަލިކަނދު . ނިގޫދޮންނޫމަސް . ރޮނގުބޮލި . ރޮނގުދެމިކާޅު . ބަނގަލާހަނދި . ބަންގަލާހަނދި . ބުރެކި . ބުރެކިފާނަ . ބޮނދުދޫނި . ކަށިކެޔޮ . ކަނޑުހާ . ކަނިގަނޑާ . ކަނިގަނޑު . ކަފި . ކަފިއޮޅިގަނޑު . ކަފިވަޅު . ކަޑާ . ކާރިޔާ . ކުނބުކަފި . ކޯބިޔަ . އަފި . ވާގަތުން . ވިހަލަގޮނޑި . މަތިމަޅު . ފައްތު . ފިޔަލަ . ފެހުރިހި . ފެންގާގަނޑު . ދަނޑިއަލުވި . ދޮންބުރެކި . ގެމަހެދުން . ގޯސީބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ