...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަފިހި
ނ.
ހުރަހަށް ކަޅު ނުވަތަ ކަޅުރަތްކުލައިގެ ގަޅިއެއް ޖަހައިފައިހުންނަ ކުޑަ ބޮއްޔެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޮނގުބޮލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ