...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަފިހިމަސް
ޅޭ ބޮޑެތިމަސްމަހުގެ ނިވަލުގައްޔާއި ކަނޑުގައި އޮޔާދާ އޮއިވާލި އެތިގަނޑުގަނޑުގެ ނިވަލުގައި އުޅޭމަހެކެވެ.
މަހުގެ ހުރަހަށް ކަޅުކުލައިގެ ފުޅާ ގަޅިތަކެއްހުރެއެވެ.
އަރިމަތީގައި ހުންނަނީ ރިހިވިދުން ކުލައެވެ.
މަހުގެ މަތީބައިގައި ނޫކުލައިގެ ކުދިލައްތަކެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ