...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަފިވަޅު
ނ.
މަސްދޯނިފަހަރުގައި، ކުނބުކަފިޖަހަން މަސްފިލާގަނޑާއި، އިންނަފަތާއި، އިހިތަކުން ކަނޑައިފައި ހުންނަތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ