...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަފު
ނ.
(1) ފުރާދުއްވާ އެއްޗެއްސާ ގުޅިގެން ފަހަތް.
(2) ފުރާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ފަހަތުގައި އެހެން އެއްޗެއް ގުޅައިލާ ގުޅުން.
(3) މަޖާޒު:
މީހެއްގެ ފަހަތުން އަބަދުހެން މީހަކު ހިނގާ ހިނގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްހައިކަ . ހީވަނީ ކަފުލޯ ދުންމާރިއެއްގެ އަޑުހެން . ހޯރަބޯޓު . ނިވަނަކަލު . ނިވަން . ބޯވިއްދާ . ކަހިޖެހުން . ކަހުލޯ . ކައްތިރިމުދި . ކަފަކަފުން . ކަފި . ކަފުންކުރުން . ކަފުންލުން . ކަފުރު . ކަފުރުއަޅައި . ކަފުލޯއަޑު . ކަދާ . މޫނު ދުށުން . މޫނުއެޅުން . މޫނުދެކެންދިއުން . ފަސްކަފުން . ފަސްތަންބަނުން . ފުނަވާރު . ދުންމާރި . ތަރާލޯ . ގަބުރު ބެހެއްޓުން . ސަންދޯކުއެޅުން . ޙަނޫޠު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ