...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަފުލޯ
ނ.
މަޢުދަނީ ދެތިންބާވަތެއް އެއްކޮށްގެން ހަދާލޯއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީވަނީ ކަފުލޯ ދުންމާރިއެއްގެ އަޑުހެން . ކަހުލޯ . ކަފުލޯއަޑު . ކަދާ . ދުންމާރި . ތަރާލޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ