...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަފުލޯއަޑު
ނ.
(1) ކަފުލޯގަނޑެއްގައި ޖަހައިލީމާ ނުކުންނައަޑު.
(2) ހިމަ، ރީތި، ތޫނު އަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ