...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަފުލޯދުންމާރި
ނ.
ރާގު ފުމުމަށް ގެންގުޅޭ އާލާތެއް.
މިހުންނަނީ ދުންމާރީގެ މެދުތެރޭގައި ލޯވަޅުބަޔެއް.
ހުންނަގޮތަށް ފަހަތުކޮޅުގެ އަނގަމަތި ބޮޑުކޮށް ތުންކޮޅު ހިމަކޮށް ފިތެއް ހަރުކޮށްފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީވަނީ ކަފުލޯ ދުންމާރިއެއްގެ އަޑުހެން . ދުންމާރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ