...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަފުޖެހުން
މ.
(1) ކުރީގައި އޮތް އުޅަދެއްގެ ބާރުގައި އެހެން އެއްޗެއް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެއުޅަނދުގެ ފަހަތުގައި އެއެއްޗެއް ގުޅައިލުން.
(2) މަޖާޒު:
ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މީހެއްގެ ފަހަތުން ހިނގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަހިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ