...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަދާ
ނ.
(1) ފެން ބޯން ގެންގުޅޭ ލޯވަށި.
(2) ފޫލީ ބޯތަށްޓެއްގެ ސިފައިގައި ކަފުލޯއިން ހަދައިފައި ހުންނަކަންވާރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަދާއަޑި . އަޑި . މާލިނެށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ