...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަދާމާލި
ތްދިގު، ހުދުލިބާހެއްލައިފައި، އުނަގަނޑުމަތީ ތެޔޮރުމާލެއް ބަނދެލާފައެވެ.
އަދިއުނަގަނޑާ ހަމަޔަށް އެލިފައިއޮންނަވަރުގެ ހުދުފޮށައެއް ބޮލުގައި އަޅުވައި އޭގެމަތިން، ރަތްރުމާލެއް (ކަނުންކަނަށް (ފަތްޖަހާފައި) ކަނދުރާމަތިން ގެނެސް ކަރުގައި ބައްދާފައި އޮންނާނެ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާލިނެށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ