...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަދޫ
ނ.
ފުފޫ ފާޑުގެ ތަރުކާރީއެއް، މިއަޅަނީ ވެލެއްގައެވެ.
މި ހަރުވީމާ ތޮށިގަނޑުވެސް ހަރުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ނާށިގަނޑު . ފުޅިކަދޫ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ