...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަތި
ނއ.
(1) ސީދާނޫން.
ނ.
(2) ކަތިކަނި.
(3) ކަތިމެއްލަ.
(4) ރަހަޔަށް ނުވަތަ ރަހަޔަށްނުވާ.
(5) އަރިއަޅާލާއިފައި ހުންނައެއްޗެއް ވެއްޓުނަނުދޭން ވިއްދާއެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުވުން . ހަވަރުގެރި . ހަތްދުވަސްވުން . ހިރިގައު . ހުޅަތުން ކިޔުން . ހުޅަތް . ހޭކިލުން . ހޭކުން . ހޯދީދަނޑި . ނަންނުގަތި . ނައަމްސޫފި . ރާވެރިއެއްގެ ދަރިއަކަށްވެސް ހަތަރެތިން އެކަތި އޮންނާނެއެވެ. . ރިޔަލުމުޑު . ރިޔާ . ބަނގަލާބޯޓު . ބަޅުބޯވަޅި . ބައެއް . ބަދަލު . ބުރިމަތި . ބުދުބުރާފިލާ . ބޮނޑިކޮޕީ . ބޮއްކަންވަޅި . ބޮލިގަނޑު ކުޅުން . ބޮޑުވަޅި . ބޮޑުސަވާ . ބޮޑޯޅު . ބޯޓު . ބޯޓުރިޔާ . ބޯޓުބައްތެލި . ކަހައިލުން . ކަނބާދި . ކަނޑިބުރި . ކަންކުތި . ކަންކުތިކަން . ކަރި . ކަޅިހިއަބު . ކައްތިރިކުރުން . ކައްތިރިވުން . ކަތި . ކަތިއެޅުން . ކަތިވަރުވުން . ކަތިވަޅިގެއްލި މަރިޔަނބުގެއްލި ކޮށި ދަނޑުވެސް ގެއްލުނީއެވެ . ކަތިވަދު . ކަސިޔާރު . ކަސިޔާރުވުން . ކަޗޯރު . ކާށިވަޅި . ކާވިޔާގަނޑު . ކާފަރުމަތާ . ކުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ