...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަތިރިނދަލި
ަލީގެ ބާވަތެއް.
މިއީއާދައިގެ ރިނދައްޔަށްވުރެ ހިމަދިގުކޮށްހުންނަ ރިނދައްޔެކެވެ.
މީގެ އެއްކޮޅުއޮންނާނީ ފަޅިބުރެއްގޮތަށެވެ.
އަނެއްކޮޅު ކުޑަކޮށް ތޫރިވާނެއެވެ.
މީގެދެފަޅިވަރު ހުޅުވައިލީމައި ފެންނާނީ ކޮކާހުންނަ ބައްޓަމަށްވުރެ ދިގުބައްޓަމެއްގެ ކޮކާލެއް ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ