...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަތިރިޔާ
ނ.
އެއްކަނަށް ދިގުކޮށް ތިންކަނަށް ހުންނަރިޔާ.
ފަރުމާނުގައި ހަރުކުރަނީ މީގެއެންމެދިގު ކައިރިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިޔާ . ބޯޓު . ބޯޓުރިޔާ . ބޯޓުބައްތެލި . ކޮޑި . އައްތެލި . ތޫރިކޮޅު . ގޯސީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ