...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަތިވަޅި
ނ.
ތިލައިގެ ކުރީކޮޅު ފުޅާކޮށް ބޯވަށްކޮށް ހަދައިފައި ހުންނަ ވަޅިއެއް.
މިވަޅީގެ މުށްގަނޑު ހުންނާނީ ކުރުފަލަކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޅުބޯވަޅި . ބޮޑުވަޅި . ބޮޑޯޅު . ކަނޑިބުރި . ކަތިވަޅިގެއްލި މަރިޔަނބުގެއްލި ކޮށި ދަނޑުވެސް ގެއްލުނީއެވެ . ކާށިވަޅި . ދަރޭތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ